Gå til innhold

Levering på døren! Handle for over 1000,- og få fri frakt

SAMARBEID

Vi har mange gode samarbeidspartnere.

Etisk Handel Norge

VOICE Norge AS har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2003.

Etisk Handel Norge er en medlemsorganisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder.

Organisasjonens formål er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Voice Norge AS rapporterer årlig til Etisk Handel Norge.

amfori BSCI

I 2013 ble Voice Norge AS medlem av amfori BSCI - Business Social Compliance Initiative.

BSCI ble etablert i 2003 av amfori for å bidra til økt samarbeid og samsvar mellom bedrifter som ønsker å styrke sine leverandørkjeder. BSCI har fokus på å hjelpe bedrifter til å oppfylle de sosiale forpliktelsene de har overfor sine leverandører.

BSCI har utviklet en felles Code of Conduct (CoC), som alle medlemmer må følge og kommunisere til sine leverandører. Implementering og overholdelse av de etiske retningslinjene på fabrikk, sjekkes gjennom BSCIs standardisert inspeksjonssystem.

Gjennom medlemskapet i BSCI har vi forpliktet oss til å gjennomføre eksterne sosiale inspeksjoner på fabrikkene som står for 2/3 av Voice Norge AS produksjonsvolum

RISE

RISE (Research Institutes Of Sweden) er et uavhengig, topp moderne svensk forskningsinstitutt som tilbyr unik ekspertise og rundt 100 test- og demonstrasjonsmiljøer for å fremtidssikre teknologier, produkter og tjenester.

Voice Norge AS har vært medlemmer av nettverket «Kemikaliegruppen» siden 2013. Nettverket styres av RISE og har som mål å minimere forekomsten av uønskede kjemikalier i tekstil-, sko- og elektronikk-bransjen.

Bangladesh Accord

I 2013 signerte Voice Norge AS på Accord-avtalen om økt brann og bygningssikkerhet i Bangladesh.

Accord-avtalen er en juridisk bindende avtale som er utformet for å gjøre alle tekstilfabrikker i Bangladesh til trygge arbeidsplasser. Gjennom avtalen blir det utført uavhengige bygnings- elektrisitets- og branninspeksjoner på alle fabrikkene som brukes av selskapene som har signert på avtalen. Etter inspeksjonene offentliggjøres inspeksjonsrapportene og resultatene av disse inspeksjonene på Accords nettside.

Selskapene som har signert avtalen er forpliktet til å sikre at reparasjonene blir utført på fabrikk, at tilstrekkelige midler stilles til rådighet, og at arbeiderene på disse fabrikkene fortsetter å få utbetalt lønn under utbedringsperioden. Gjennom Accord etableres det også HMS- komiteer på alle fabrikkene, for å sikre en vedvarende fokus på helse, miljø og sikkerhet for fabrikkarbeiderne i årene som kommer.

Accord har i tillegg etablert en klagemekanisme hvor fabrikkansatte kan rapportere sikkerhets- og helsemessige bekymringsmeldinger direkte til Accord. Gjennom avtalen har arbeiderne rett til å nekte å arbeide på fabrikken dersom de mener at arbeidsplassen er utrygg.

Quizrr

I 2016 igangsatte Voice Norge AS et pilotprosjekt i samarbeid med Initiativ for Etisk Handel (IEH) og det svenske opplæringsverktøyet Quizrr. Målet med prosjektet var å forbedre den sosiale dialogen på 2 utvalgte fabrikker i Kina og Bangladesh. Prosjektet viste seg å være suksess, spesielt på fabrikken i Bangladesh, og i begynnelsen av 2019 skrev Voice derfor under på en ny avtale med QuizRR for å utvide samarbeidet ytterligere de neste 3 årene.

QuizRR’s digitale opplæringsløsninger er basert på korte tilpassede filmsnutter, etterfulgt av en quizz. Filmene omhandler virkelige situasjoner på fabrikk, er på det lokale språket og satt i lokale miljø. Dette er en morsom, rask og engasjerende måte å lære om ansattes rettigheter og ansvar.

De ansatte utfører opplæringen individuelt eller i små grupper, på brukervennlige nettbrett. For å sikre engasjement og interesse blir «gamification» brukt gjennom hele opplæringen. Det tar mindre enn en time å fullføre en opplæringsmodul.

Alle resultatene fra opplæringen lagres og vises på QuizRRs webportal, noe som gjør det mulig for både fabrikken og QuizRR’s medlemmer å måle og dele fabrikkens fremgang.


FABRIKKER

Fabrikklister

Voice Norge AS arbeider strategisk med samfunnsansvar og ønsker å bidra til åpenhet i tekstilbransjen. Vi har derfor besluttet å gjøre listen over fabrikker som produserer for Voice Norge AS offentlig.

Voice Norge kjøper varer fra ca. 85 leverandører, og fabrikklisten inneholder navn og adresse til fabrikkene som enten eies av eller brukes av våre leverandører til å produsere varer for Voice Norge AS kjeder: VIC, Match, Boys of Europe, merkevarene Jean Paul og Henry Choice. Listen oppdateres i januar hvert år.

Her finner du vår fabrikkliste.

Inspeksjon av fabrikker

Gjennom medlemskapet i amfori BSCI har vi forpliktet oss til å gjennomføre eksterne sosiale inspeksjoner på fabrikkene som står for 2/3 av Voice Norge AS produksjonsvolum.

Inspeksjonene fokuserer på sosiale forhold ved fabrikken, blant annet helse og sikkerhet. Etter en inspeksjon mottar fabrikken en inspeksjonsrapport med et inspeksjonsresultat (basert på oppnådd score under revisjonen) og en forbedringsplan. Forbedringsplanen inneholder detaljert informasjon om eventuelle mangler ved fabrikken, hva som må gjøres for å utbedre dette og en tidsfrist for når det skal være rettet opp. Etter en satt tidsfrist (maks 2 år) gjennomføres det en oppfølgingskontroll for å påse at feilene faktisk er utbedret.

Vi ønsker å styrke vår kunnskap om de fabrikker som produserer for oss og målet vårt er at flesteparten av våre produsentene skal være inspisert gjennom inspeksjonssystemet til BSCI.

Gjennom disse inspeksjonene ønsker vi å sikre at vi opprettholder ønsket standard i produksjonskjeden.


RETNINGSLINJER OG POLICY

Retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis

VOICE Norge AS jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

Dette policy-dokumentet, inkludert prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, danner grunnlaget for selskapets bærekraftsarbeid.

Etiske retningslinjer

Ettersom alle våre produkter kjøpes fra eksterne leverandører, enten gjennom agenter eller direkte fra produsenter, har vi utviklet et sett med etiske retningslinjer som beskriver hvilke krav og forventninger vi har til våre leverandører.

De etiske retningslinjene reflekterer internasjonale standarder relatert til helse, miljø, sikkerhet og sosiale forhold for arbeiderne på fabrikkene som produserer produkter for Voice Norge AS. Konkret vil det si at våre leverandører forplikter seg til at deres forretningspraksis er lovlig, etisk og i samsvar med gjeldende konvensjoner og arbeidslivsstandarder.

Vi overvåker implementeringen av retningslinjene ved bruk av spørreskjemaer, forbedringsplaner, fabrikkbesøk og inspeksjoner. Voice Norge AS forbeholder seg retten til, når som helst, å gjennomføre annonserte eller uannonserte inspeksjoner av leverandører og underleverandører som produserer produkter for Voice Norge AS. Inspeksjoner kan utføres av Voice Norge AS, eller av eksterne partnere som er autorisert av Voice Norge AS.

LEVERANDØRKRAV

Sporbarhet

Leverandører må oppgi alle produsenter (fabrikker) og eventuelle underleverandører som er involvert i produksjon av varer som selges gjennom Voice Norge AS. Leverandører må innhente skriftlig godkjennelse fra Voice Norge AS dersom hele eller deler av produksjonen må flyttes til andre produksjonssteder enn først oppgitt (sub-contracting).

Aksept og formidling av våre policyer

Leverandører er forpliktet til å signere et bekreftelsesbrev hvor de bekrefter at de følger våre etiske retningslinjer og  vår restriksjonsliste for kjemikalier. Leverandørene er pålagt å videreformidle disse policyene til sine produsenter og underleverandører.

Systemer for implementering og oppfølging av våre retningslinjer

Leverandører og produsenter er forventet å ha system på plass for å gjennomføre, overvåke og følge opp våre krav, og for å håndtere eventuelle brudd på våre retningslinjer.

Oppfølging av forhold på produksjonsstedet

Produsenter som er inspisert gjennom Sedex, BSCI eller SA8000 må sende inn seneste inspeksjonsrapport til Voice for videre oppfølging. Produsenter som ikke er inspisert gjennom Sedex, BSCI eller SA8000, må fylle ut et egenevalueringsskjema til Voice for videre oppfølging.