Gå til innhold
KundeserviceKontakt ossFinn butikk
Bli medlem i VIC Kundeklubb
RASK LEVERING GRATIS RETUR 30 DAGERS RETURRETT

Fri frakt over 1000,-

ÅPENHET OG RETNINGSLINJER

I Voice ønsker vi å være åpne om krav vi stiller til egen virksomhet, krav vi har til våre samarbeidspartnere og hvordan vi jobber for å stimulere til forbedringer i verdikjeden.

Retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis

VOICE Norge AS jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

VOICE Norge AS Policy for bærekraftig forretningspraksis som inkluderer krav til egen virksomhet, krav til forhold i leverandørkjeden og prinsipper for bærekraftig forretningspraksis (etiske retningslinjer), danner grunnlaget for selskapets bærekraftsarbeid.

Etiske retningslinjer

Ettersom alle våre produkter kjøpes fra eksterne leverandører, enten gjennom agenter eller direkte fra produsenter, har vi utviklet et sett med etiske retningslinjer som beskriver hvilke krav og forventninger vi har til våre leverandører.

De etiske retningslinjene reflekterer internasjonale standarder relatert til helse, miljø, sikkerhet og sosiale forhold for arbeiderne på fabrikkene som produserer produkter for Voice Norge AS. Konkret vil det si at våre leverandører forplikter seg til at deres forretningspraksis er lovlig, etisk og i samsvar med gjeldende konvensjoner og arbeidslivsstandarder.

Vi overvåker implementeringen av retningslinjene ved bruk av spørreskjemaer, forbedringsplaner, fabrikkbesøk og inspeksjoner. Voice Norge AS forbeholder seg retten til, når som helst, å gjennomføre annonserte eller uannonserte inspeksjoner av leverandører og underleverandører som produserer produkter for Voice Norge AS. Inspeksjoner kan utføres av Voice Norge AS, eller av eksterne partnere som er autorisert av Voice Norge AS.

Krav til forhold i leverandørkjeden

Sporbarhet
Leverandører må oppgi alle produsenter og underleverandører som er involvert i produksjon av varer som selges gjennom Voice Norge AS. Leverandører må innhente skriftlig godkjennelse fra Voice Norge AS dersom hele eller deler av produksjonen må flyttes til andre produksjonssteder enn først oppgitt (sub-contracting).

Aksept og formidling av våre policyer
Leverandører er forpliktet til å skriftlig bekrefte at de følger våre retningslinjer og policyer. Leverandørene er pålagt å videreformidle disse policyene til sine produsenter og underleverandører.

Systemer for implementering og oppfølging
Leverandører må arbeide aktivt med aktsomhetsvurderinger, det vil si: gjøre egne risikokartlegginger for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene må overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.

Kontinuerlig forbedring og samarbeid
Produsenter må aktivt delta i et godkjent inspeksjonssystem, og vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø.

Inspeksjon av fabrikker

Gjennom medlemskapet i amfori BSCI har vi forpliktet oss til å gjennomføre eksterne sosiale inspeksjoner på fabrikkene som står for 2/3 av Voice Norge AS produksjonsvolum.

Inspeksjonene fokuserer på sosiale forhold ved fabrikken, blant annet arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet. Etter en inspeksjon mottar fabrikken en inspeksjonsrapport med et inspeksjonsresultat (basert på oppnådd score under inspeksjonen) og en forbedringsplan. Forbedringsplanen inneholder detaljert informasjon om eventuelle mangler ved fabrikken, hva som må gjøres for å utbedre dette og en tidsfrist for når det skal være rettet opp. Etter en satt tidsfrist (maks 2 år) gjennomføres det en oppfølgingskontroll for å påse at manglene faktisk er utbedret.

Vi ønsker å styrke vår kunnskap om de fabrikker som produserer for oss og målet vårt er at flesteparten av våre produsenter skal være inspisert gjennom inspeksjonssystemet til BSCI. I dag deltar i overkant av 80% av fabrikkene som produserer for Voice Norge AS, aktivt i inspeksjons- og forbedringssystemet BSCI.

Fabrikklister

Voice Norge AS ønsker å bidra til åpenhet i tekstilbransjen, vi har derfor offentligjort listen over fabrikker som produserer for Voice Norge AS.

Listen oppdateres årlig, og inneholder navn og adresse til fabrikkene som brukes av våre leverandører til å produsere varer for Voice Norge AS.

Her finner du vår fabrikkliste.