Riverty tilbakebetaler dette løpende. Ta gjerne kontakt med deres kundeservice på telefon 22 87 89 70 eller trykke her dersom du ikke har mottatt pengene innen rimelig tid.