1.   Medlemskap i kundeklubb

 

 

1.1. Innmelding

 

Det er gratis å melde seg inn og være medlem i kundeklubben. For å bli medlem må du ha et norsk telefonnummer. Ved innmelding må du oppgi ditt telefonnummer. Medlemskapet er koblet opp mot telefonnummeret, som brukes som identifikasjon i butikk for å få spesielle tilbud og rabatter. En velkomstkupong vil sendes til deg på SMS umiddelbart etter innmelding.

 

Ved innmelding kan du også velge å motta vårt nyhetsbrev på epost.

 

 

1.2. Medlemsfordeler

 

Som medlem i kundeklubben vil du 1-4 ganger i måneden få tilsendt rabattkuponger, spesialtilbud og informasjon om kampanjer, prisnedsettelser, nyheter, inspirasjonsartikler og diverse aktiviteter i butikk på SMS og/eller epost. Betingelser og vilkår for bruk av rabatter og tilbud vil følge med utsendelsen av den enkelte rabattkupong eller det enkelte tilbud.

 

Ved innmelding samtykker du til å motta markedsføring som nevnt over på SMS, og eventuelt også epost. Du kan når som helst velge å ikke lenger motta markedsføringshenvendelser på SMS og/eller epost. Dette gjøres ved å følge link i mottatt SMS eller epost. Merk at du ved å si nei takk til markedsføring ikke meldes ut av kundeklubben. Utmelding må skje gjennom fremgangsmåten beskrevet i punkt 1.3 under.

 

 

1.3. Utmelding

 

Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap i kundeklubben. Dette gjøres ved å kontakte oss på kundeservice@vic.no eller på telefon 22 54 56 00. Medlemskap i kundeklubben foreligger inntil du melder deg ut.

 

 

1.4. Endringer

 

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i vilkårene for kundeklubben. Dersom det gjøres endringer av betydning for deg, vil du bli informert om dette. Dersom du ikke aksepterer endringer du blir informert om, bør du melde deg ut av kundeklubben.

 

 

 

 

2. Personvern

 

 

 

2.1. Ansvarlig

 

Voice Norge AS (heretter: «Voice») er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som følge av ditt medlemskap i kundeklubben.

 

Voice Norge AS

Pontoppidansgate 7, 0462 Oslo

Postboks 3467 Bjølsen, 0406 Oslo

 

 

2.2. Formål og rettslig grunnlag

 

Voice og våre underleverandører vil bruke dine personopplysninger til å administrere kundeklubben. Dette betyr at vi bruker dine personopplysninger til å:

 

(i)      tildele fordeler og bonuspremier,

(ii)     opprette kundeprofiler med formål om å kunne gi deg tilbud og informasjon etter dine ønsker og interesser.

(iii)   kontakte deg via de kanaler du har gitt tilgang til. Dette kan være pr. post, telefon, e-post, SMS, MMS eller sosiale medier i forbindelse med arrangementer, produkter og/eller tjenester vi mener vil være av interesse for deg basert på din aktivitet tilknyttet kundeklubben.

(iv)   utarbeide statistikk om kundeklubbens medlemmer basert aggregerte opplysninger.

 

Vårt rettslige grunnlag for å behandle dine personopplysninger er at opplysningene er nødvendig for å registrere deg i kundeklubben og å inngå denne avtalen med deg, samt å oppfylle denne avtalen (GDPR artikkel 6, 1, b).

 

Dersom vi behøver å behandle personopplysninger om deg som ikke er strengt nødvendig for å oppfylle denne avtalen eller å utarbeide statistikk men som er nødvendig for å oppfylle andre formål, vil vi innhente frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg til slik behandling (GDPR artikkel 6, 1, a).

 

Statistikk utarbeides for å få bedre forståelse av våre kunder. Det rettslige grunnlaget for dette er vår berettigede interesse i å forbedre våre tjenester og produkter (GDPR artikkel 6, 1, f).

 

Vi vil ikke behandle dine personopplysninger for andre formål enn det som er angitt her, med mindre det er nødvendig for å oppfylle rettslig forpliktelser som lovkrav eller pålegg fra offentlige myndigheter (GDPR artikkel 6, c).

 

 

2.3. Utlevering/overføring av personopplysninger

 

Dine personopplysninger behandles kun av Voice og våre underleverandører. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre enn våre underleverandører når du enten har samtykket til utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller for å oppfylle rettslig forpliktelser som lovkrav eller pålegg fra offentlige myndigheter.

 

 

2.4. Informasjonssikkerhet og lagringstid

 

Voice har iverksatt organisatoriske og tekniske tiltak for å sørge for at dine personopplysninger behandles sikkert og i henhold til krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i gjeldende personvernlovgivning.

 

Voice lagrer personopplysninger om deg så lenge du er medlem i kundeklubben. Dersom du melder deg ut av kundeklubben vil vi slette dine opplysninger innen tre – 3 – måneder.

 

 

2.5. Dine rettigheter

 

Du har rett til å be oss om innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg. Du kan også be om retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 

Forespørsler som nevnt over sendes til kundeservice@vic.no .

 

Dersom du mener Voice ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningslovgivningen, har du rett til å sende klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.

 

 

2.6. Endringer

 

Voice forbeholder seg retten til å justere og tilpasse disse bestemmelsene om personvern, for eksempel ved endrede lovkrav. Dersom det gjøres endringer av betydning for deg, vil du bli informert om dette. Dersom du ikke aksepterer endringer du blir informert om, bør du melde deg ut av kundeklubben.